بروز جمعہ المبارک لیاقت مسجد ، آرام باغ ، کراچی

بروز ہفتہ بعد نماز عصر
جامعہ دارالعلوم کراچی میں گھر پر

بروز منگل بعد نماز عصر جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی

درانِ سفر بیانات و دیگر بیانات

/* ]]> */